Kategoriarkiv: Uncategorized

Kapprustning

Sverige utsätts nu för cyberattacker. Det krävs ökade satsningar för ett svenskt försvar av friheten!

Orden är Carl Bildts, och de kablades ut okritiskt av media för nästan exakt ett år sedan. I dag återfinns liknande uppgifter i form av en artikel i SvD, där man rakt av förmedlar innehållet i FRA-rapporten ”Trender och utmaningar i dag och i morgon – informationssäkerhet”. Uppenbarligen är februari budget-tider för FRA.

Återigen upprepas att utländsk makt angriper sverige, att angreppen ökat i antal och blivit mer sofistikerade. FRAs representant förklarar att det är mycket allvarligt:

– Samhällsviktig verksamhet, kritisk infrastruktur och beslutande organ är de som framöver kommer att kunna vara ännu mer utsatta för angrepp. Enligt vår uppfattning är det mycket allvarligt, säger Cecilia Laurén.

…– Till exempel kan man lyckas komma över information som gör att vi förlorar affärer, att vi tappar flera år av forskning och att andra aktörer vet hur Sverige tänker agera i internationella sammanhang, säger Cecilia Laurén.

Ja, det verkar ju allvarligt. Laurén förklarar vidare att FRA inte hinner hjälpa alla myndigheter som är utsatta. Bäst att vi skickar in lite mer pengar till FRA då, eller?

Tyvärr har SvD missat att kritiskt granska rapporten. Sverige inte bara deltar i, utan driver aktivt på en våldsspiral på nätet. FRA har troligen redan världens högsta kapacitet för att utföra sofistikerade angrepp och spioneri på främmande makt. Sverige deltar, med hjälp av FRA, aktivt i att stjäla information, forskning och andra länders ståndpunkt för att sedan använda det för att skapa fördelar i internationella förhandlingar, alternativt sälja informationen vidare till andra länder. Man skulle kunna säga att Sverige är ledande i internetkrigföring, och driver aktivt flera anfallskrig.

Det är därför inte helt oväntat att Sverige därigenom blir mål för främmande makts motmedel. Det är mer än lovligt naivt att tro att man kan stjäla och sälja information utan att bli utsatt för attacker. Nu finns det såklart ingen på FRA som är så naiv, utan det är mer troligt att man har antagit den förhärskande amerikanska medie-strategin; att måla upp ett extern hot är ett effektivt sätt att få folkligt stöd för ökade krigsinsatser och ingrepp i friheten. Lilla Sverige är utsatt för hemska angrepp av en fiende som vi inte kan säga namnet på. Vem kan då säga nej till att vi ska försöka försvara oss?

Att lilla Sverige själv satt sig i skiten genom ett konsekvent opålitligt beteende, för att tillfredsställa den politiska ledningens självbild av ett Sverige som världens viktigaste land, är kanske lite närmare sanningen. Men inte alls lika säljande.

Har ingenting hänt sedan förra årets utspel då? Jo, FRA har filat på sin framtoning, genom att byta ut stasi-mannen Åkesson mot Cecilia Laurén som talesperson. Men dimridåerna är exakt de samma.

Annonser

Aftonbladet erbjuder sig

”Vi ställer gärna upp på det här. Vår mångåriga erfarenhet kombinerat med en oslagbar affärsmodell gör oss till en av Sveriges effektivaste domstolar.”

Det säger Lena Mellin, ansvarig utgivare på Aftonbladet, som svar på Beatrice Asks utspel om att minska domstolarnas inflytande över rättsskipningen i Sverige.

”Vi har satt upp en epostadress (skamstraff@aftonbladet.se) dit Ask bara behöver skicka namn och adress och en liten story om vad personen bör dömas för. Bra också om hon skickar med något mer handfast, typ ett telefonnummer personen hade för 3 år sedan. Sedan ska det inte ta mer än en vecka eller så, innan vi har sänkt den djäveln”

Ja, det är precis så ni vill ha det

I en artikel i DN vädrar Sven-Otto Littorin en förhoppning om att få till stånd en diskussion kring publicering av anklagelser i media.

Vad som styrt Aftonbladet till publicering av oerhört grova anklagelser mot mig och om det verkligen är så vi vill ha det i Sverige – det hoppas jag verkligen att vi både får prövat och diskuterat så småningom.

Men kära Sven-Otto! Det är ju precis så ni vill ha det. Det parti du tillhör och suttit i ledningen för under många år driver den rabiat-feministiska teorin om skamstraff. Landets justitieminister, kollega till dig och tillsatt av en moderat statsminister, har för avsikt att göra detta till en effektiv avskräckande apparat som även myndigheter ska använda sig av.

Så det som har styrt Aftonbladet till publicering är inget annat är Moderat rättspolitik. Njut av framgången!

Vaddå kris?

Paul Ronge kritiserar moderaterna och Reinfeldt för dålig krishantering i Svd idag. Han har fått hela saken om bakfoten. Krishantering behövs när man har en kris. Det här är ingen kris. Det här är moderat rättspolitik. Beatrice Ask har tidigare resonerat i termer att införa publicering av misstänka sexköpare som ett sätt att tydligt markera och skapa en kostnadseffektiv rättsskipning som inte involverar dyra domstolar. Vad Aftonbladet gör är inget annat än Asks vision om de gredelina kuverten. Varför skulle regeringen krishantera när Aftonbladet genomför moderat politik? Just nu sitter man i bunkern och applåderar.

Och trots det röstar vi bort honom

Svd publicerar idag en TT-artikel om en Demoskop-undersökning som avhandlar förtroendet för respektive statsministerkandidat. Frågeställningen har mer specifikt

”Vem av Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin skulle sköta arbetet som statsminister bäst? Om möjligt försök bortse från personens partitillhörighet.”

Artikelns vinkling är att förtroendet för Sahlin som statsminister sviktar, både bland motståndarna och bland anhängarna. Det kokar ner till

”Mätningen visar att många i de egna leden sviker.”

Skribenten missar dock att göra den mest grundläggande analysen. Varför uppger fortfarande en majoritet att de sympatiserar med ett regeringsalternativ vars ledning man saknar förtroende för? Denna fråga kommer att eka i Reinfeldts drömmar, natten till den 20 september.

Vad är det som gör att röstar bort Reinfeldt, trots att vi inte tror att Sahlin kommer att vara speciellt duglig ledare? Här är några påstående som Reinfeldt kan ta med till sin terapeut den 20 september och jobba igenom.

  1. Kopian blir aldrig lika bra som originalet – När M har kommit ut som de nya sossarna, så har en del väljare insett att de egentligen gillar sosseriet. Nu när det bara finns en sjuklöver av sosse-partier, kan vi väljare känna oss lite mer trygga i att vi gillar sosseriets maktapparat. I valet mellan originalet med en svag ledning och en blek kopia med stark ledning hamnar rösten på originalet
  2. Starkt ledarskap utan övergripande plan – Att ledningen är stark är en fördel, fast bara om man vet vart man är på väg. Att vara tuff och envis och fortsätta peka framåt med hela handen hjälper inte när vägen leder ut i det ändlösa träsket av pragmatism
  3. Vad händer se’n?– Vissa väljare är inte helt fast i bilden av staten som alla goda gåvors givare. Ett fåtal struntar faktiskt i vallöften om 17 kronor mer i plånboken utan röstar efter   vision om framtiden. I det borgergliga bygget finns ingen vision. Ingenting överhuvudtaget. Förutom att behålla makten.
  4. 3 saker är avgörande i ett val; Ideologi, ideologi, ideologi – Kanske en del väljare, av ideologiska skäl, är lite tveksamma till att statsapparaten sväller, att det bildas fler myndigheter, att statens slentrianmässiga övervakning ökar, att samhället ska hantera mer av de personliga valen, att det uppifrån skapas en statsmoralism. En del väljare kanske inte heller ser någon skillnad mellan att staten styr individen med hjälp av bidrag (S) eller att staten styr individen med skattesänkningar (M).

Den ynkligaste av pudlar

Ask påstår till TT att hon gör en pudel. Vad hon säger idag är att

Jag anser inte att rättsväsendet ska skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda. Regeringen planerar inget sådant förslag.

En viktig utgångspunkt för ett rättssamhälle är att alla ska betraktas som oskyldiga till dess motsatsen bevisats. Den som dömts och avtjänat sitt straff ska vara fri.

Det först stycket anger att regeringen inte har ett förslag om färgade kuvert från rättsväsendet. Det säger ingenting om Asks inställning i frågan eller om M som parti har ett sådant förslag som ännu inte är förhandlat i alliansen.Det säger ingenting om ifall någon annan myndighet ska skicka ut kuverten, eller om rättsväsendet på annat sätt, tex på webbplatser, ska hänga ut misstänkta.

Det andra stycket säger exakt det som många skribenter skrivit om under den senaste veckan. Men det säger ingenting om Asks inställning i frågan. Det finns inget subjekt i meningen. Varför säger hon inte vad hon eller regeringen anser? Varför är det bara en utgångspunkt?

Varför är allt detta ordklyveri så viktigt?

Därför att när man lyssnar på vad Ask säger på seminariet framgår det väldigt tydligt att hon talat ur hjärtat. Det är så här hon känner, det är det här som är hennes bakomliggande moral och drivkraft. Ja det är spontant, som Reinfeldt använder som bortförklaring, och det är just i spontaniteten hon avslöjar var hon faktiskt står. Så här resonerar hon med vänner och internt i partiet. Det här är det hon tycker, när hon inte har politikermasken på. Att det råkade bli allmänt känt är ett olycksfall i arbetet. ”Jag ångrar att jag uttryckte mig klumpigt” säger Ask nu. Den som har lyssnat på seminariet vet att hon tycker verkligen att man kan hänga ut, både dömda och misstänkta. Hon uttrycker inget ånger för ståndpunkten, utan enbart för att den kom fram så oförfalskat till allmänheten. Hon tycker verkligen fortfarande att skamstraff är bra,  men det kan man inte låta allmänheten veta, eftersom den är för dum för att förstå sitt eget bästa.

Har inte hennes pudel klarat upp någonting då? Nja. Kvar är hennes sammanblandningar av våldtäkt och sexköp. Kvar är hennes metod att lyfta fram irrelevanta exempel för att motivera bisarr lagstiftning. Det enda vi vet är att det inte finns ett färdigt förslag om färgade kuvert till misstänkta från rättsväsendet.

Ask ställer inte ens upp på intervju. Hon gör ett skriftlig uttalande på en webbsida och skickar en pressrelease till TT. Det är inte en pudel. Det är svagt, det är falskt. Det är en förolämpning.

Vad säger de andra partierna i regeringen? KD har ju redan bifallit idén, och något återtagande av det har inte kommit, och kommer inte att komma. FP fortsätter att vara mästare på nysvenska. Johan Persson säger att ”det är bra att hon tar tillbaka detta” trots att Ask inte har tagit tillbaka någonting.  Centern säger ingenting, som vanligt.

Röda berget har förresten en poäng kring ledarskap.

Medveten strategi

Ask vidhåller att skamstraff och uthängning ska ske i Sverige vid misstanke om brott. Statsministern backar försynt upp henne. Helt klart är detta ett utslag för den ”hemliga” moderata strategin att ignorera sina  väljare och locka nya röster från radikala grupper, som normalt röster vänster.

Ask påstår nu t.o.m. att hon bara ”bryr sig om tjejerna” och att de som kritiserar hennes metoder inte gör det. Vad är det människan säger? Att det inte finns tillräckligt lagrum att fälla och straffa brottslingar och att den enda metoden är häxprocesser utan för lagens råmärken? Sitter inte människan själv på lagstiftningsmakten?

Europakonventionen, som gäller som svensk lag, säger att alla har rätt till en rättvis rättegång. Ask vill kringgå detta genom att bestraffa misstänka personer före rättegång. Jag har i hela mitt inte hör något så befängt. Bodström har naturligtvis rätt, när han uppmanar henne att antingen backa eller avgå. Visst, han är inte dummare än att han ser en möjlighet till politisk poäng, men det är ovidkommande. Han har rätt i sak. På samma sätt är Asks utfall mot Bodström helt ovidkommande. Bodström behöver inte alls ”redovisa han vill göra för att skydda tjejerna”. Det framgår ju klart att han avser använda lagliga medel. Vinst på knockout. My god vad skönt det ska bli med ny regering.