Varje idioti ska kosta en mandatperiod

Efter att ha hjälp alliansen till makten 2006 som friviligarbetare, och därefter blivit totalt gumpfuckad på varje uns av liberalt inslag i politiken lovade jag mig själv dyrt och heligt att varje totalitärt, repressivt, ”eliten-vet-bäst-förslag” skulle rendera alliansen en mandatperiods karens.

Karensen fungerar såhär: Eftersom jag har röstat borgerligt sedan 80-talet, några gånger enbart för att alternativet varit värre, har jag nu infört karens på när jag tidigast kan ens överväga att rösta borgerligt igen. Eftersom borgerliga partier är i karens, är dessa hästar strukna redan från start och jag har kvar bara ett fåtal partier att utvärdera inför ett val.

FRA-lagen och det ledarskap Reinfeldt utövade för att få igenom den, var ett solklart övertramp och därmed karens. Sålunda skjöts avstämningspunkten fram till 2014, när jag tidigast kan tänka mig att rösta borgerligt. Reinfeldt och gänget är alltså nobody för mig fram till valet 2014. Talk to the hand!

Bredvilligheten att införa datalagringsdirektivet, istället för att stå upp för det som är rätt, ta böterna och tvinga fram en tuff diskussion om all dynga som sossarna kan påtvinga en borgerlig regering genom att gå via eu, är uselt politiskt ledarskap. Det är pragmatism över allt som är förnuftigt och rätt. Pragmatism om frågor av sådan kaliber går fet-bort. 4 år till i karens; 2018 är det år jag tidigast ens funderar på att rösta på er igen.

Och nu, en justitieminister som argumenterar för att införa bestraffning innan domslut finns.  Att att frångå principen om att man är oskyldig tills man dömts. Nej, det är värre än bestraffning, det är metoder som uthängning och misstänkliggörande som aldrig går att tvätta bort, oavsett om det var sant eller ej. Det är samma metoder som användes i Stalins Sovjet, där människor avrättades med enda motiveringen att ”den enda anledningen till att skördarna inte är så rikliga som 5-årsplanen säger, är att det finns sabotörer, folkfiender, i jordbruket”. I sovjet dödades miljoner, för att den politiska ledningen hade lite ”vilda idéer”. Om Ask så hade varit hög som ett hus efter 3 veckors oavbrutet meth-knarkande när hon kom på detta, så är det iallafall så illa att en justitieminister kan tänka i banor som frångår rätsstatens principer.

Det är lätt 4 år till i karens, och jag lovar härmed att inte ens fundera på att rösta på något av de partier som sitter vid makten i dag före 2022.

Det här är en så stor idioti att jag funderar på att bestraffa den med 8 års karens. Men eftersom jag vill hålla mig till uppsatta regler, gör jag istället så att jag lägger till följande till löftet: Jag ska under karenstiden också aktivt motarbeta denna regering. Alltså, jag kommer nu att använda allt mitt inflytande på andra röstberättigade människor till att sänka moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet minst intill valet 2022. Jag kommer att i varje tillfälle där jag kan vara en ”pratare” se till att jag är en pratare mot dessa 4 partier. Långt efter att Ask förflyttats till guldkantat liv som landshövding kommer jag att hålla liv i minnena av justitieminstern som ville avskaffa rättsstatens princip om oskyldiga.

Annonser

Liberalt beställningsjobb

Sedan bytet av regering 2006 har en osannolik ”modernisering” av svenska språket skett. Tex ska ordet ”inte” alltid mena ”absolut”, t.ex. i meningen ”Vi ska inte jaga en hel ungdomsgeneration”. Den betydde  plötsligt att Sverige skulle skapa förutsättningar för privatfinansierad polis under nya regeringen. Samma byte i meningen ”Polisen ska inte kunna använda FRA som spaningsorgan” gäller. Att polisen absolut ska få spana tycker nämligen Beatrice Ask, och nu utreds FRA-lagen igen så att man kan få igenom allt som inte kunde tvingas igenom vid första omröstningen.

Centerns ”integritetsmanifest” är en klassiker, där vartenda ”inte” kunde strykas och då fick man fram det som centern egentligen stod för.

Den värsta nya tolkningen är dock av ordet liberal. Folkpartiet Liberalerna borde implodera omedelbart på sin egen omöjlighet, men inte. Man fortsätter längs den inslagna repressiva vägen. I landskrona tapetserar man staden med övervakningskameror. Kameror minskar inte brotten enligt BRÅ, så det enda kvarvarande syftet för liberalerna i Landskrona är att bygga vidare på sitt övervakningssamhälle. När det visar sig att det saknas stöd i lagen för den massiva övervakningen liberalerna byggt, letar man sätt att kringgå lagen. En ny ägare av kamerorna ska lösa ”problemet” med att lagen inte tillåter vad som helst. Det ”liberala” kommunalrådet motiverar sitt ställningstagande:

Dagens lagstiftning har fokus på den personliga integriteten. Vi menar att den grövsta integritetskränkningen är att utsättas för ett grovt brott. Det perspektivet saknas i dagens lagstiftning, säger Torkel Strandberg.

Alltså – Genom att kränka den personliga integriteten på ett lagvidrigt sätt, så menar vi egentligen att vi värnar dig. Ungefär som i ett misshandelsförhållande – ”Jag slår dig eftersom jag älskar dig

I det liberala landskrona inför man ”frivilliga” drogtester, som också får skarp kritik och som stoppas av lagrådet. Liberalerna gör då ett förvirrat utfall mot ”staten som saboterar” tvångsmetoderna, och se; Nu reagerar regeringen med att ge lagrådet bakläxa.

Någonstans, någon gång var liberalismen ideologin med individens frihet som grundläggande värdering. Nu är den inte det. Det är den ideologin som leder till det mest toppstyrda och övervakande samhället av dem alla.

Um sicher zu sein, muss man alles wissen
Stasi-chefen Erich Mielke

HD, SvD

Vår nya polisstat

Ytterligare ett dokument kring hur det blir när man väljer vägen mot en polisstat.

Makten använder cirkelbevis. Eftersom polisen känner sig hotad, har man rätt att i förskott, redan innan hot uppstår, behandla alla situationer som hotfulla och tillgripa maktmedel.
Att det är polisens eget agerande som driver den negativa spiralen går helt förbi polisledningen. Att man som polisman kan välja hur man agerar i en situation och därigenom påverka utgången är tydligen inget man lär ut på polisskolan.

Att vara polis handlar till liten del om att använda sin storlek och sin styrka och till stor del om möten med människor, där egenskaper som medkänsla, lugn och engagemang är lika viktiga.

(Citat ur Polisens material till den som vill söka polisutbildningen)

Istället verkar polisens rekryteringsbas vara personer med en skev bild av våld och en dragning till den makt våld ger.

I krig

Den moderatledda regeringen har upenbarligen lett Sverige in i ett nytt krig. Nej, inte den vanliga typen med döda soldater på slagfältet, utan på nätet. Carl Bildt uttalar sig i sr.se och meddelar att Sverige nu aktivt utsätts för cyberattacker.

Detta är motivet till att han nu flaggar upp för ”ökade satsningar” och ”svenskt försvar av friheten”. Han säger dock ingenstans något om att

  • Sverige byggt upp egna styrkor för cyberkrigföring (FRA-kontrollerade botnets)
  • Sverige har, via FRA, utfört cyberattacker och intrång
  • Sverige har skaffat en av världens största kapaciteter att lyssna och avkryptera internettrafik
  • Sverige har legaliserat avlyssningen av datatrafik genom landet, vilket i stor utsträckning drabbar länder öster om oss
  • Sverige har sålt uppgifter om, främst länder öster om oss, till USA m.fl.

Sverige har alltså under en tid varit mycket aktivt inom cyberkrigföring och mycket provocerande mot andra länder, främst öster om oss. Det kan knappast vara förvånande att Sverige nu får smaka på en del av detta självt. Med Bildts logik, som är det samma som krigets logik, är detta bara ett motiv till att ytterligare öka Sveriges insatser i ”försvaret av friheten”.

Frihetliga ställningstaganden

Kan inte känna något annat är förrakt när Carl Bildt skriver på SvD att friheten på nätet ska försvaras. Visst, ansatsen är korrekt. Sverige har ett särskilt ansvar för att driva frihetsfrågor på nätet i internationella forum. Men det är magstarkt när Carl Bildt är en del av den regering som med berått mod infört ett totalitärt övervakningssystem av all nätverkstrafik som passerar sveriges fysiska territorium. Bildt & co har valt att anse att någon brevhemlighet inte ska kunna finnas på internet. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Sverige genomför, precis som t.ex. Kina och Iran som Bild nämner, filtrering av information på internet. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Vi står inför hot om att den privatpublicistiska revolutionen ska kontrolleras och styras av de traditionella makthavarna. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Carl Bildt skriver vackra ord om frihet, men saknar trovärdighet. Var fanns hans röst tidigare under mandatperioden om friheten? Varför måste du vänta till 2010 ”med att ge dessa frågor särskild prioritet”? Förakt är ordet.

Joförresten, jag känner en sak till; Ånger. Ånger att jag flera gånger röstat på moderaterna. Jag lovar, det ska inte upprepas.

… men registret behåller vi.

sr.se rapporterar idag att Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket bestämt att vi i praktiken inte ska ge medicin till barn med PKU. Det anses inte kostnadseffektivt. Men uppenbarligen ska vi fortsätta att testa för det och registrera varenda person i PKU-registret. Snacka om ändamålsglidning. Som en del av det fina svenska övervakningssamhället har vi nu ett register med blodprover över alla svenskar, där syftet med blodproverna inte längre finns kvar. Men registret behåller vi.

Kanske dags att låta Säpo överta ansvaret för registerhållningen? Så slipper Karolinska hamna i ”etiska dilemma” när man lämnar ut blodproven till polisen?

…och det sluttar på…

Planet, alltså. Det sluttande planet. FRA kan komma att få nya arbetsuppgifter, rapporterar svt. Speciellt spännande är anstaltens ev. nya uppdrag att under samhällsbeskyddande täckmantel spana efter systemsvagheter. Är detta regeringens sätt att legalisera FRAs access till (och i slutändan användande av) botnets?