Tag Archives: Centerpartiet

Varje idioti ska kosta en mandatperiod

Efter att ha hjälp alliansen till makten 2006 som friviligarbetare, och därefter blivit totalt gumpfuckad på varje uns av liberalt inslag i politiken lovade jag mig själv dyrt och heligt att varje totalitärt, repressivt, ”eliten-vet-bäst-förslag” skulle rendera alliansen en mandatperiods karens.

Karensen fungerar såhär: Eftersom jag har röstat borgerligt sedan 80-talet, några gånger enbart för att alternativet varit värre, har jag nu infört karens på när jag tidigast kan ens överväga att rösta borgerligt igen. Eftersom borgerliga partier är i karens, är dessa hästar strukna redan från start och jag har kvar bara ett fåtal partier att utvärdera inför ett val.

FRA-lagen och det ledarskap Reinfeldt utövade för att få igenom den, var ett solklart övertramp och därmed karens. Sålunda skjöts avstämningspunkten fram till 2014, när jag tidigast kan tänka mig att rösta borgerligt. Reinfeldt och gänget är alltså nobody för mig fram till valet 2014. Talk to the hand!

Bredvilligheten att införa datalagringsdirektivet, istället för att stå upp för det som är rätt, ta böterna och tvinga fram en tuff diskussion om all dynga som sossarna kan påtvinga en borgerlig regering genom att gå via eu, är uselt politiskt ledarskap. Det är pragmatism över allt som är förnuftigt och rätt. Pragmatism om frågor av sådan kaliber går fet-bort. 4 år till i karens; 2018 är det år jag tidigast ens funderar på att rösta på er igen.

Och nu, en justitieminister som argumenterar för att införa bestraffning innan domslut finns.  Att att frångå principen om att man är oskyldig tills man dömts. Nej, det är värre än bestraffning, det är metoder som uthängning och misstänkliggörande som aldrig går att tvätta bort, oavsett om det var sant eller ej. Det är samma metoder som användes i Stalins Sovjet, där människor avrättades med enda motiveringen att ”den enda anledningen till att skördarna inte är så rikliga som 5-årsplanen säger, är att det finns sabotörer, folkfiender, i jordbruket”. I sovjet dödades miljoner, för att den politiska ledningen hade lite ”vilda idéer”. Om Ask så hade varit hög som ett hus efter 3 veckors oavbrutet meth-knarkande när hon kom på detta, så är det iallafall så illa att en justitieminister kan tänka i banor som frångår rätsstatens principer.

Det är lätt 4 år till i karens, och jag lovar härmed att inte ens fundera på att rösta på något av de partier som sitter vid makten i dag före 2022.

Det här är en så stor idioti att jag funderar på att bestraffa den med 8 års karens. Men eftersom jag vill hålla mig till uppsatta regler, gör jag istället så att jag lägger till följande till löftet: Jag ska under karenstiden också aktivt motarbeta denna regering. Alltså, jag kommer nu att använda allt mitt inflytande på andra röstberättigade människor till att sänka moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet minst intill valet 2022. Jag kommer att i varje tillfälle där jag kan vara en ”pratare” se till att jag är en pratare mot dessa 4 partier. Långt efter att Ask förflyttats till guldkantat liv som landshövding kommer jag att hålla liv i minnena av justitieminstern som ville avskaffa rättsstatens princip om oskyldiga.

Annonser

Beaver-talk

Centerpartiets mest flitiga bäver gnager på med nya stolta idéer om vad som måste utlovas inför valet. Man får å ena sidan känna sig imponerad av envisheten och ihärdigheten från Maud Olofsson. Å andra sidan får man ständigt påminna sig om hur tomt och falskt allt är i sådana centerutspel.

Inför förra valet manifesterade Centern sin öppenhet, i ett långt dokument som kallades ”öppenhetsmanifest”. Dokumentet var dock lögn in i minsta stavelse och måste ha tagits fram av en helt fristående PR-byrå, som inte hade en aning om vad centerns ledning egentligen tycker. Värderingarna i ledning och i organisationen visade sig vara helt andra. Man hade tex inga svårigheter med försöka tysta demokratisk debatt genom att hota bloggare eller att utöva påtryckning på deras arbetsgivare.

Eller för att travestera en svensk kompositör (som f.ö. skyller sin bristande  intjäningsförmåga på tekniken):

”När Centern talar om frihet då går min gräns för vad jag pallar med,
då vänder sig min mage ut och in.”

Det är med kräkblandad glädje jag läser ditt uttalande om frihet och integritet;

Centerpartiet kommer fortsatt att vara kritiskt mot ny integritetskränkande lagstiftning …


Tack Maud för klargörande. Alla vi som förstår din nysvenska vet nu att Centerpartiet kommer att fortsätta precis som innan. Vi förstår att i alla meningar uttalade av centerns ledning ska ordet inte stoppas in. Bevisligen, Centern har inte hittills varit kritisk mot integritetskränkningar och Centern kommer inte fortsättningsvis att vara kritisk. Ask-Bodström-samhället ska införas in i peverterad detalj.

Men guess what? Även vi väljare kan leka inte-leken. Vi är jättemånga som kommer att rösta på centern – not.

Statistik

SvD rapporterar om Som-institutets undersökning av trenderna i fildelning. Rubriken blir att centerpartiet har lägst andel fildelare.

Nu kan det ju vara så att man underlåter att redovisa den intressantaste variabeln i statistiken, nämligen åldersfördelningen. Att C och KD ”toppar” med minst fildelare beror helt enkelt på att man även toppar listan på äldre sympatisörer. Driver man frågor för sista-gångsväljaren så är kanske fri- och rättigheter på nätet inte så intressanta.

 

Andra skriver såhär.

Centern och yttrandefriheten

”Pressfrihet är, har vi fått höra, en gåva som icke får missbrukas. Vi hade trott, att den var en rättighet, som föregående generationer slagits hårt för, och som det ålåg deras arvtagare att hålla hårt på. Pressfrihet är en god sak i lugna och idylliska förhållanden. I stormiga tider är dess förefintlighet en fråga om liv och död”

Orden är inte mina utan publicisten Torgny Segerstedts, från 13 december 1939. De är nästan 70 år gamla men har fått ny aktualitet. Bakgrunden till citatet är de inskränkningar som den tillträdande regeringen ville göra i pressfriheten 1939. Pådrivande i frågan var bondeförbundet (som centerpartiet hette före 1957) som ville skapa kontroll över och censurera svensk press. 

Efter initiativ av justitieminister K G Westman (Bondeförbundet/Centerpartiet) skulle den svenska samlingsregeringen vidta åtgärder för att ”förebygga sådana missbruk mot tryckfriheten som med hänsyn till rådande allvarliga förhållande äro uppenbart skadliga för riket”.

Centerpartiet vill då skapa maktmedel som kunde tysta röster i media som inte uttryckte den officiella uppfattningen. Torgny Segerstedt var uttalat antinazist. Justitieminister K G Westman (c) var i det dolda antisemit. Makten utövades både som ren censur, genom att beslagta tidningsutgåvor, och som självcensur där den statliga Informationsstyrelsen ”hjälpte” publicister med diskussioner kring vad som fick tryckas.

Segerstedts tidning beslagtogs av svensk regering 8 gånger. Anledningarna var bl.a. att tidningen avslöjade att transiteringen av tyska soldater genom Sverige var mer omfattande än vad regeringen hade sagt. En annan artikel som motiverade beslag var när tidningen kritiserade att det neutrala Sveriges ÖB mottog en tysk militärorden mitt under brinnande krig. 

Centerpartiet hade en god allierad i den socialdemokratiska pressen för sin hårda linje mot tryckfriheten. 27 juli 1940 skrev Allan Vought, chefredaktör på Arbetet (numera nedlagd socialdemokratisk tidning) att

”Vi har ingen rätt att betvivla ärlighten i den tyska ambitionen att skapa ett bättre europa”

 

Har historien lärt oss något?

Anders Johnsson skriver i boken ”Personligheten och hjordinstinkten, Ett porträtt av Torgny Segerstedt” (där citaten är hämtade från. Köp den ISBN 9170296022 och lär dig lite om en modig liberal opinionsbildare ) att

K G Westman och Christian Günter hade fört in Sverige på ett sluttande plan, där regeringen gentemot Tyskland tog på sig ett ansvar för vad tidningarna skrev. När kriget började lida mot sitt slut insåg allt fler det olyckliga i detta. Och innan kriget var över hade en politisk process inletts som skulle göra det omöjligt att i framtiden upprepa den repressiva presspolitiken.

 

Ser vi en start på repressiv presspolitik mot bloggosfären nu? Behåll centerpartiet i texten ovan, men byt ut pressfrihet mot yttrandefrihet på nätet. I historiens ljus, hur ser centerpartiets försök att tysta bloggare ut nu? Tryckta medier är skyddade mot statens åsiktskontroll, men är bloggare nu i farozonen? För 70 år sedan var det OK att beslagta en tryckt tidning för att den avslöjade att regeringen ljög för sitt folk. I dag får inte en redaktör skriva på nätet om sina känslor om riksdagsledamöter som ljugit om sin ståndpunkt i en ideologiskt viktig fråga?

Byt ut ”tyska ambitionen” mot något annat land som vill sätta världsagendan och påverka svenska beslut. Eller dra andra paralleller. Tolka, reflektera, fundera.

Fundera gärna över varför det är så otroligt viktigt att våga ifrågasätta, att våga tycka, att våga yttra sig

De svenska bloggarna har inte alltid rätt i det som skrivs. Men de har alltid rätt att skriva. Glöm aldrig det, centerpartiet.

 

 

FRA: Vad som egentligen menas med ”Yttre hot”

Nu börjar det bli mer tydligt vad ”yttre hot” betyder. DN redovisar centerpartiets försök att kontrollera och stoppa yttrandefrihet på webben. Vissa blogg-uttalande faller inte på läppen, varför centern går till bloggarens arbetsgivare i ett försök att censurera inlägget.

Centern fortsätter sitt korståg mot frihet, med Maud som den största gubben i hela gubbcentern. Jag skäms, å era vägnar. Eftersom ni inte själva har förstånd till det.

FRA: Att förstå politisk kohandel

Den bästa ledtråden till att förstå vad som hänt idag, är ett (vid tidpunkten) kryptiskt uttalande av Roger Tiefensee, gruppledare centern. För alla som vill tolka och förstå politisk kohandel gäller det att utveckla ett sinne för att fånga det som är logiska kullerbyttor. Tifensee sa något i stil med

”Centern är enig och Annie och Fredrick kommer att vara vinnare idag”

I sig inte märkligt och kanske precis det många ville höra. Men det ska tolkas mot bakgrunden att Tiefensee under många, många timmar bearbetat de båda för att få fram ett ja till FRA-lagen. Varför är det så viktigt för honom att göra media uppmärksamma på vem som är vinnare?

För att om en liten stund kommer de två inte att vara vinnare längre.

De två har övertalats att det bästa de kan göra är att tvinga fram en återremiss och i den skapa utrymme för att ytterligare förhandla. I det pressade läge som de är i, känns det förnuftigt. Jag gjorde det bästa jag kunde.

Men för krafterna som vill ha lagen på plats är en återremiss inget större problem. Lagen kan vara kompletterad till i morgon bitti. Man adderar lite fluff, t.ex. en politiskt (!!) tillsatt övervakar-nämnd (som avvecklas om 2 år). Man spelar upp er som vinnare och gör det enkelt (enklare) för er att komma tillbaka i fållan. Ingen vill vara i konflikt med sina arbetskollegor, och se, nu sträcks det ut en hand. Nu kan både vara ärliga mot sina liberala ideal och samtidigt stödja regeringen. 

På onsdag morgon finns en justerad lag på plats. Annie och Fredrick är vinnare. De har tvingat fram ”viktiga förbättringar”. Alla vinner. Reinfeldt (som inte synts ALLS i debatten) får visa sig både lyssnande och handlingskraftig. Samtidigt som det viktigaste hotet avstyrs; En ny politisk kraft som etablissemanget inte räknat med – Bloggosfären.

Blogge ställer det på sin spets, genom att uppmana Annie och Fredrick att välja. Ja eller Nej. 

Det kan kännas orättvist för dagens vinnare. Men, det är den krassa verkligheten i politiken. Jag kan inte annat än hålla med. Ni, och andra liberaler måste välja. NU. De som utropar er till vinnare idag, har glömt bort er i morgon. Era väljare kommer att minnas.

Säg nej till FRA-lagen.