Etikettarkiv: FRA

Kapprustning

Sverige utsätts nu för cyberattacker. Det krävs ökade satsningar för ett svenskt försvar av friheten!

Orden är Carl Bildts, och de kablades ut okritiskt av media för nästan exakt ett år sedan. I dag återfinns liknande uppgifter i form av en artikel i SvD, där man rakt av förmedlar innehållet i FRA-rapporten ”Trender och utmaningar i dag och i morgon – informationssäkerhet”. Uppenbarligen är februari budget-tider för FRA.

Återigen upprepas att utländsk makt angriper sverige, att angreppen ökat i antal och blivit mer sofistikerade. FRAs representant förklarar att det är mycket allvarligt:

– Samhällsviktig verksamhet, kritisk infrastruktur och beslutande organ är de som framöver kommer att kunna vara ännu mer utsatta för angrepp. Enligt vår uppfattning är det mycket allvarligt, säger Cecilia Laurén.

…– Till exempel kan man lyckas komma över information som gör att vi förlorar affärer, att vi tappar flera år av forskning och att andra aktörer vet hur Sverige tänker agera i internationella sammanhang, säger Cecilia Laurén.

Ja, det verkar ju allvarligt. Laurén förklarar vidare att FRA inte hinner hjälpa alla myndigheter som är utsatta. Bäst att vi skickar in lite mer pengar till FRA då, eller?

Tyvärr har SvD missat att kritiskt granska rapporten. Sverige inte bara deltar i, utan driver aktivt på en våldsspiral på nätet. FRA har troligen redan världens högsta kapacitet för att utföra sofistikerade angrepp och spioneri på främmande makt. Sverige deltar, med hjälp av FRA, aktivt i att stjäla information, forskning och andra länders ståndpunkt för att sedan använda det för att skapa fördelar i internationella förhandlingar, alternativt sälja informationen vidare till andra länder. Man skulle kunna säga att Sverige är ledande i internetkrigföring, och driver aktivt flera anfallskrig.

Det är därför inte helt oväntat att Sverige därigenom blir mål för främmande makts motmedel. Det är mer än lovligt naivt att tro att man kan stjäla och sälja information utan att bli utsatt för attacker. Nu finns det såklart ingen på FRA som är så naiv, utan det är mer troligt att man har antagit den förhärskande amerikanska medie-strategin; att måla upp ett extern hot är ett effektivt sätt att få folkligt stöd för ökade krigsinsatser och ingrepp i friheten. Lilla Sverige är utsatt för hemska angrepp av en fiende som vi inte kan säga namnet på. Vem kan då säga nej till att vi ska försöka försvara oss?

Att lilla Sverige själv satt sig i skiten genom ett konsekvent opålitligt beteende, för att tillfredsställa den politiska ledningens självbild av ett Sverige som världens viktigaste land, är kanske lite närmare sanningen. Men inte alls lika säljande.

Har ingenting hänt sedan förra årets utspel då? Jo, FRA har filat på sin framtoning, genom att byta ut stasi-mannen Åkesson mot Cecilia Laurén som talesperson. Men dimridåerna är exakt de samma.

Annonser

I krig

Den moderatledda regeringen har upenbarligen lett Sverige in i ett nytt krig. Nej, inte den vanliga typen med döda soldater på slagfältet, utan på nätet. Carl Bildt uttalar sig i sr.se och meddelar att Sverige nu aktivt utsätts för cyberattacker.

Detta är motivet till att han nu flaggar upp för ”ökade satsningar” och ”svenskt försvar av friheten”. Han säger dock ingenstans något om att

  • Sverige byggt upp egna styrkor för cyberkrigföring (FRA-kontrollerade botnets)
  • Sverige har, via FRA, utfört cyberattacker och intrång
  • Sverige har skaffat en av världens största kapaciteter att lyssna och avkryptera internettrafik
  • Sverige har legaliserat avlyssningen av datatrafik genom landet, vilket i stor utsträckning drabbar länder öster om oss
  • Sverige har sålt uppgifter om, främst länder öster om oss, till USA m.fl.

Sverige har alltså under en tid varit mycket aktivt inom cyberkrigföring och mycket provocerande mot andra länder, främst öster om oss. Det kan knappast vara förvånande att Sverige nu får smaka på en del av detta självt. Med Bildts logik, som är det samma som krigets logik, är detta bara ett motiv till att ytterligare öka Sveriges insatser i ”försvaret av friheten”.

Frihetliga ställningstaganden

Kan inte känna något annat är förrakt när Carl Bildt skriver på SvD att friheten på nätet ska försvaras. Visst, ansatsen är korrekt. Sverige har ett särskilt ansvar för att driva frihetsfrågor på nätet i internationella forum. Men det är magstarkt när Carl Bildt är en del av den regering som med berått mod infört ett totalitärt övervakningssystem av all nätverkstrafik som passerar sveriges fysiska territorium. Bildt & co har valt att anse att någon brevhemlighet inte ska kunna finnas på internet. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Sverige genomför, precis som t.ex. Kina och Iran som Bild nämner, filtrering av information på internet. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Vi står inför hot om att den privatpublicistiska revolutionen ska kontrolleras och styras av de traditionella makthavarna. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Carl Bildt skriver vackra ord om frihet, men saknar trovärdighet. Var fanns hans röst tidigare under mandatperioden om friheten? Varför måste du vänta till 2010 ”med att ge dessa frågor särskild prioritet”? Förakt är ordet.

Joförresten, jag känner en sak till; Ånger. Ånger att jag flera gånger röstat på moderaterna. Jag lovar, det ska inte upprepas.

…och det sluttar på…

Planet, alltså. Det sluttande planet. FRA kan komma att få nya arbetsuppgifter, rapporterar svt. Speciellt spännande är anstaltens ev. nya uppdrag att under samhällsbeskyddande täckmantel spana efter systemsvagheter. Är detta regeringens sätt att legalisera FRAs access till (och i slutändan användande av) botnets?

En påminnelse om var lojaliteten ska ligga

I Svd får vi en påminnelse om var lojaliteten ska ligga. I den statliga nämnd som ska övervaka den statliga myndigheten FRA, när den spanar på uppdrag av regeringskansliet, ska man vara lojal mot staten. Tro aldrig att de som ska övervaka övervakarna har någon annat på agendan än att skydda uppdragsgivarna.

Mr Reinfeldt! Disconnect that cable!

Käre Fredrik!

Är budskapet tillräckligt tydligt?

Ja, piratpartiet har ett löjligt namn. 

Ja, piratpartiet saknar ett heltäckande EU-program.

214 357 människor var beredda att trots all skrämselpropaganda ge piratpartiet sin röst. Det är fler än som lockades av en del av dina regeringskompisar.

Vad tror du det betyder, när ett sådant parti plockar av dig många av dina väljare under 40? 

Vad tror du det innebär för regeringsmakten när liberala unga går från centern till miljöpartiet?

Sluta bygga på Bodström-Ask-samhället. Dra ut avlyssningskablarna och stäng av spårningen av våra mobiler . Eller lämna plats för vänstern. För nu ska vi ha tillbaka friheten från staten.

FRA: 15 punkter för integritet. Jaha.

Vågar man hoppas? skriver Sanna Rayman på SvDs ledarblogg med anledning av förändringarna i FRA-lagen (Politikerbloggen listar tilläggen).

Tja. Vad ska man säga. Jo, jag håller med Sanna att tilläggen verkar bra, speciellt domstolsprövningen och att regleringen flyttas från förordningar till lag.

Det blir också lite svårare att komma åt FRA-shoppen, eftersom myndigheter och andra ”kunder” nu måste gå via regeringen eller försvaret. Men kom ihåg att, som sagts tidigare bl.a. av Bildt; Det är inte FRA som står för alla utbyten av FRA-informationen. Det betyder att andra svenska myndigheter har redan tidigare kunnat ”vidaresälja inköpta FRA-varor” efter egna behov, utan FRAs inblandning. Ingenting säger att den principen försvinner. Så FRA-shoppen är inte stängd, men skyltfönstret har blivit lite mindre.

Jaha. Då har vi alltså 15 tillägg som ska skydda personlig integritet. Det är väl bra?

Men den kvardröjande känslan är bara tomhet. Min regering är inte att lita på. Tolgfors har, utan att blinka, stirrat rakt in i kameran och sagt osanningar. Statsministern har helt obegripligen gjort frågan till en kabinettsfråga och drivit regeringen mot stupet. En politisk ledning som för några månader sedan satsade all sin marknadsföring på att övertyga om att FRA-lagen var perfekt, därefter lägger locket på och ignorerar sina egna partimedlemmar, har nu ”lärt sig att lyssna”?

Ändringarna som föreslås nu borde ha funnits med i ursprungsförlaget, utan att vi kärnväljare gjorde uppror. Varför måste vi gå ut på gator och torg i protestaktioner för att ni ska försvara grundläggande ideologiska värden? Vad är det vi har röstat på, egentligen?