Tag Archives: Moderaterna Ask-samhället

Ja, det är precis så ni vill ha det

I en artikel i DN vädrar Sven-Otto Littorin en förhoppning om att få till stånd en diskussion kring publicering av anklagelser i media.

Vad som styrt Aftonbladet till publicering av oerhört grova anklagelser mot mig och om det verkligen är så vi vill ha det i Sverige – det hoppas jag verkligen att vi både får prövat och diskuterat så småningom.

Men kära Sven-Otto! Det är ju precis så ni vill ha det. Det parti du tillhör och suttit i ledningen för under många år driver den rabiat-feministiska teorin om skamstraff. Landets justitieminister, kollega till dig och tillsatt av en moderat statsminister, har för avsikt att göra detta till en effektiv avskräckande apparat som även myndigheter ska använda sig av.

Så det som har styrt Aftonbladet till publicering är inget annat är Moderat rättspolitik. Njut av framgången!

Annonser

Vaddå kris?

Paul Ronge kritiserar moderaterna och Reinfeldt för dålig krishantering i Svd idag. Han har fått hela saken om bakfoten. Krishantering behövs när man har en kris. Det här är ingen kris. Det här är moderat rättspolitik. Beatrice Ask har tidigare resonerat i termer att införa publicering av misstänka sexköpare som ett sätt att tydligt markera och skapa en kostnadseffektiv rättsskipning som inte involverar dyra domstolar. Vad Aftonbladet gör är inget annat än Asks vision om de gredelina kuverten. Varför skulle regeringen krishantera när Aftonbladet genomför moderat politik? Just nu sitter man i bunkern och applåderar.

Den ynkligaste av pudlar

Ask påstår till TT att hon gör en pudel. Vad hon säger idag är att

Jag anser inte att rättsväsendet ska skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda. Regeringen planerar inget sådant förslag.

En viktig utgångspunkt för ett rättssamhälle är att alla ska betraktas som oskyldiga till dess motsatsen bevisats. Den som dömts och avtjänat sitt straff ska vara fri.

Det först stycket anger att regeringen inte har ett förslag om färgade kuvert från rättsväsendet. Det säger ingenting om Asks inställning i frågan eller om M som parti har ett sådant förslag som ännu inte är förhandlat i alliansen.Det säger ingenting om ifall någon annan myndighet ska skicka ut kuverten, eller om rättsväsendet på annat sätt, tex på webbplatser, ska hänga ut misstänkta.

Det andra stycket säger exakt det som många skribenter skrivit om under den senaste veckan. Men det säger ingenting om Asks inställning i frågan. Det finns inget subjekt i meningen. Varför säger hon inte vad hon eller regeringen anser? Varför är det bara en utgångspunkt?

Varför är allt detta ordklyveri så viktigt?

Därför att när man lyssnar på vad Ask säger på seminariet framgår det väldigt tydligt att hon talat ur hjärtat. Det är så här hon känner, det är det här som är hennes bakomliggande moral och drivkraft. Ja det är spontant, som Reinfeldt använder som bortförklaring, och det är just i spontaniteten hon avslöjar var hon faktiskt står. Så här resonerar hon med vänner och internt i partiet. Det här är det hon tycker, när hon inte har politikermasken på. Att det råkade bli allmänt känt är ett olycksfall i arbetet. ”Jag ångrar att jag uttryckte mig klumpigt” säger Ask nu. Den som har lyssnat på seminariet vet att hon tycker verkligen att man kan hänga ut, både dömda och misstänkta. Hon uttrycker inget ånger för ståndpunkten, utan enbart för att den kom fram så oförfalskat till allmänheten. Hon tycker verkligen fortfarande att skamstraff är bra,  men det kan man inte låta allmänheten veta, eftersom den är för dum för att förstå sitt eget bästa.

Har inte hennes pudel klarat upp någonting då? Nja. Kvar är hennes sammanblandningar av våldtäkt och sexköp. Kvar är hennes metod att lyfta fram irrelevanta exempel för att motivera bisarr lagstiftning. Det enda vi vet är att det inte finns ett färdigt förslag om färgade kuvert till misstänkta från rättsväsendet.

Ask ställer inte ens upp på intervju. Hon gör ett skriftlig uttalande på en webbsida och skickar en pressrelease till TT. Det är inte en pudel. Det är svagt, det är falskt. Det är en förolämpning.

Vad säger de andra partierna i regeringen? KD har ju redan bifallit idén, och något återtagande av det har inte kommit, och kommer inte att komma. FP fortsätter att vara mästare på nysvenska. Johan Persson säger att ”det är bra att hon tar tillbaka detta” trots att Ask inte har tagit tillbaka någonting.  Centern säger ingenting, som vanligt.

Röda berget har förresten en poäng kring ledarskap.

Medveten strategi

Ask vidhåller att skamstraff och uthängning ska ske i Sverige vid misstanke om brott. Statsministern backar försynt upp henne. Helt klart är detta ett utslag för den ”hemliga” moderata strategin att ignorera sina  väljare och locka nya röster från radikala grupper, som normalt röster vänster.

Ask påstår nu t.o.m. att hon bara ”bryr sig om tjejerna” och att de som kritiserar hennes metoder inte gör det. Vad är det människan säger? Att det inte finns tillräckligt lagrum att fälla och straffa brottslingar och att den enda metoden är häxprocesser utan för lagens råmärken? Sitter inte människan själv på lagstiftningsmakten?

Europakonventionen, som gäller som svensk lag, säger att alla har rätt till en rättvis rättegång. Ask vill kringgå detta genom att bestraffa misstänka personer före rättegång. Jag har i hela mitt inte hör något så befängt. Bodström har naturligtvis rätt, när han uppmanar henne att antingen backa eller avgå. Visst, han är inte dummare än att han ser en möjlighet till politisk poäng, men det är ovidkommande. Han har rätt i sak. På samma sätt är Asks utfall mot Bodström helt ovidkommande. Bodström behöver inte alls ”redovisa han vill göra för att skydda tjejerna”. Det framgår ju klart att han avser använda lagliga medel. Vinst på knockout. My god vad skönt det ska bli med ny regering.

Varje idioti ska kosta en mandatperiod

Efter att ha hjälp alliansen till makten 2006 som friviligarbetare, och därefter blivit totalt gumpfuckad på varje uns av liberalt inslag i politiken lovade jag mig själv dyrt och heligt att varje totalitärt, repressivt, ”eliten-vet-bäst-förslag” skulle rendera alliansen en mandatperiods karens.

Karensen fungerar såhär: Eftersom jag har röstat borgerligt sedan 80-talet, några gånger enbart för att alternativet varit värre, har jag nu infört karens på när jag tidigast kan ens överväga att rösta borgerligt igen. Eftersom borgerliga partier är i karens, är dessa hästar strukna redan från start och jag har kvar bara ett fåtal partier att utvärdera inför ett val.

FRA-lagen och det ledarskap Reinfeldt utövade för att få igenom den, var ett solklart övertramp och därmed karens. Sålunda skjöts avstämningspunkten fram till 2014, när jag tidigast kan tänka mig att rösta borgerligt. Reinfeldt och gänget är alltså nobody för mig fram till valet 2014. Talk to the hand!

Bredvilligheten att införa datalagringsdirektivet, istället för att stå upp för det som är rätt, ta böterna och tvinga fram en tuff diskussion om all dynga som sossarna kan påtvinga en borgerlig regering genom att gå via eu, är uselt politiskt ledarskap. Det är pragmatism över allt som är förnuftigt och rätt. Pragmatism om frågor av sådan kaliber går fet-bort. 4 år till i karens; 2018 är det år jag tidigast ens funderar på att rösta på er igen.

Och nu, en justitieminister som argumenterar för att införa bestraffning innan domslut finns.  Att att frångå principen om att man är oskyldig tills man dömts. Nej, det är värre än bestraffning, det är metoder som uthängning och misstänkliggörande som aldrig går att tvätta bort, oavsett om det var sant eller ej. Det är samma metoder som användes i Stalins Sovjet, där människor avrättades med enda motiveringen att ”den enda anledningen till att skördarna inte är så rikliga som 5-årsplanen säger, är att det finns sabotörer, folkfiender, i jordbruket”. I sovjet dödades miljoner, för att den politiska ledningen hade lite ”vilda idéer”. Om Ask så hade varit hög som ett hus efter 3 veckors oavbrutet meth-knarkande när hon kom på detta, så är det iallafall så illa att en justitieminister kan tänka i banor som frångår rätsstatens principer.

Det är lätt 4 år till i karens, och jag lovar härmed att inte ens fundera på att rösta på något av de partier som sitter vid makten i dag före 2022.

Det här är en så stor idioti att jag funderar på att bestraffa den med 8 års karens. Men eftersom jag vill hålla mig till uppsatta regler, gör jag istället så att jag lägger till följande till löftet: Jag ska under karenstiden också aktivt motarbeta denna regering. Alltså, jag kommer nu att använda allt mitt inflytande på andra röstberättigade människor till att sänka moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet minst intill valet 2022. Jag kommer att i varje tillfälle där jag kan vara en ”pratare” se till att jag är en pratare mot dessa 4 partier. Långt efter att Ask förflyttats till guldkantat liv som landshövding kommer jag att hålla liv i minnena av justitieminstern som ville avskaffa rättsstatens princip om oskyldiga.

Frihetliga ställningstaganden

Kan inte känna något annat är förrakt när Carl Bildt skriver på SvD att friheten på nätet ska försvaras. Visst, ansatsen är korrekt. Sverige har ett särskilt ansvar för att driva frihetsfrågor på nätet i internationella forum. Men det är magstarkt när Carl Bildt är en del av den regering som med berått mod infört ett totalitärt övervakningssystem av all nätverkstrafik som passerar sveriges fysiska territorium. Bildt & co har valt att anse att någon brevhemlighet inte ska kunna finnas på internet. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Sverige genomför, precis som t.ex. Kina och Iran som Bild nämner, filtrering av information på internet. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Vi står inför hot om att den privatpublicistiska revolutionen ska kontrolleras och styras av de traditionella makthavarna. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Carl Bildt skriver vackra ord om frihet, men saknar trovärdighet. Var fanns hans röst tidigare under mandatperioden om friheten? Varför måste du vänta till 2010 ”med att ge dessa frågor särskild prioritet”? Förakt är ordet.

Joförresten, jag känner en sak till; Ånger. Ånger att jag flera gånger röstat på moderaterna. Jag lovar, det ska inte upprepas.

Mr Reinfeldt! Disconnect that cable!

Käre Fredrik!

Är budskapet tillräckligt tydligt?

Ja, piratpartiet har ett löjligt namn. 

Ja, piratpartiet saknar ett heltäckande EU-program.

214 357 människor var beredda att trots all skrämselpropaganda ge piratpartiet sin röst. Det är fler än som lockades av en del av dina regeringskompisar.

Vad tror du det betyder, när ett sådant parti plockar av dig många av dina väljare under 40? 

Vad tror du det innebär för regeringsmakten när liberala unga går från centern till miljöpartiet?

Sluta bygga på Bodström-Ask-samhället. Dra ut avlyssningskablarna och stäng av spårningen av våra mobiler . Eller lämna plats för vänstern. För nu ska vi ha tillbaka friheten från staten.