Etikettarkiv: Moralism

Vaddå kris?

Paul Ronge kritiserar moderaterna och Reinfeldt för dålig krishantering i Svd idag. Han har fått hela saken om bakfoten. Krishantering behövs när man har en kris. Det här är ingen kris. Det här är moderat rättspolitik. Beatrice Ask har tidigare resonerat i termer att införa publicering av misstänka sexköpare som ett sätt att tydligt markera och skapa en kostnadseffektiv rättsskipning som inte involverar dyra domstolar. Vad Aftonbladet gör är inget annat än Asks vision om de gredelina kuverten. Varför skulle regeringen krishantera när Aftonbladet genomför moderat politik? Just nu sitter man i bunkern och applåderar.

Annonser

Medveten strategi

Ask vidhåller att skamstraff och uthängning ska ske i Sverige vid misstanke om brott. Statsministern backar försynt upp henne. Helt klart är detta ett utslag för den ”hemliga” moderata strategin att ignorera sina  väljare och locka nya röster från radikala grupper, som normalt röster vänster.

Ask påstår nu t.o.m. att hon bara ”bryr sig om tjejerna” och att de som kritiserar hennes metoder inte gör det. Vad är det människan säger? Att det inte finns tillräckligt lagrum att fälla och straffa brottslingar och att den enda metoden är häxprocesser utan för lagens råmärken? Sitter inte människan själv på lagstiftningsmakten?

Europakonventionen, som gäller som svensk lag, säger att alla har rätt till en rättvis rättegång. Ask vill kringgå detta genom att bestraffa misstänka personer före rättegång. Jag har i hela mitt inte hör något så befängt. Bodström har naturligtvis rätt, när han uppmanar henne att antingen backa eller avgå. Visst, han är inte dummare än att han ser en möjlighet till politisk poäng, men det är ovidkommande. Han har rätt i sak. På samma sätt är Asks utfall mot Bodström helt ovidkommande. Bodström behöver inte alls ”redovisa han vill göra för att skydda tjejerna”. Det framgår ju klart att han avser använda lagliga medel. Vinst på knockout. My god vad skönt det ska bli med ny regering.

Varje idioti ska kosta en mandatperiod

Efter att ha hjälp alliansen till makten 2006 som friviligarbetare, och därefter blivit totalt gumpfuckad på varje uns av liberalt inslag i politiken lovade jag mig själv dyrt och heligt att varje totalitärt, repressivt, ”eliten-vet-bäst-förslag” skulle rendera alliansen en mandatperiods karens.

Karensen fungerar såhär: Eftersom jag har röstat borgerligt sedan 80-talet, några gånger enbart för att alternativet varit värre, har jag nu infört karens på när jag tidigast kan ens överväga att rösta borgerligt igen. Eftersom borgerliga partier är i karens, är dessa hästar strukna redan från start och jag har kvar bara ett fåtal partier att utvärdera inför ett val.

FRA-lagen och det ledarskap Reinfeldt utövade för att få igenom den, var ett solklart övertramp och därmed karens. Sålunda skjöts avstämningspunkten fram till 2014, när jag tidigast kan tänka mig att rösta borgerligt. Reinfeldt och gänget är alltså nobody för mig fram till valet 2014. Talk to the hand!

Bredvilligheten att införa datalagringsdirektivet, istället för att stå upp för det som är rätt, ta böterna och tvinga fram en tuff diskussion om all dynga som sossarna kan påtvinga en borgerlig regering genom att gå via eu, är uselt politiskt ledarskap. Det är pragmatism över allt som är förnuftigt och rätt. Pragmatism om frågor av sådan kaliber går fet-bort. 4 år till i karens; 2018 är det år jag tidigast ens funderar på att rösta på er igen.

Och nu, en justitieminister som argumenterar för att införa bestraffning innan domslut finns.  Att att frångå principen om att man är oskyldig tills man dömts. Nej, det är värre än bestraffning, det är metoder som uthängning och misstänkliggörande som aldrig går att tvätta bort, oavsett om det var sant eller ej. Det är samma metoder som användes i Stalins Sovjet, där människor avrättades med enda motiveringen att ”den enda anledningen till att skördarna inte är så rikliga som 5-årsplanen säger, är att det finns sabotörer, folkfiender, i jordbruket”. I sovjet dödades miljoner, för att den politiska ledningen hade lite ”vilda idéer”. Om Ask så hade varit hög som ett hus efter 3 veckors oavbrutet meth-knarkande när hon kom på detta, så är det iallafall så illa att en justitieminister kan tänka i banor som frångår rätsstatens principer.

Det är lätt 4 år till i karens, och jag lovar härmed att inte ens fundera på att rösta på något av de partier som sitter vid makten i dag före 2022.

Det här är en så stor idioti att jag funderar på att bestraffa den med 8 års karens. Men eftersom jag vill hålla mig till uppsatta regler, gör jag istället så att jag lägger till följande till löftet: Jag ska under karenstiden också aktivt motarbeta denna regering. Alltså, jag kommer nu att använda allt mitt inflytande på andra röstberättigade människor till att sänka moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet minst intill valet 2022. Jag kommer att i varje tillfälle där jag kan vara en ”pratare” se till att jag är en pratare mot dessa 4 partier. Långt efter att Ask förflyttats till guldkantat liv som landshövding kommer jag att hålla liv i minnena av justitieminstern som ville avskaffa rättsstatens princip om oskyldiga.

Moralismen regerar

Göran Skytte presenterar en utsökt stilstude i moralistisk logik i sin kolumn i Svenska Dagbladet idag. Han propagerar för ökad övervakning och ökad registrering av integritetskränkande uppgifter och gör sig till sant moralistisk tolk för mörka krafter när han konstaterar att blodprovstester vid samtliga anställningsintervjuer är  ”Självklart och okontroversiellt, kan tyckas”.

Skytte blir däremot förvånad att tvångsmedel inte får tillgripas utan statuter, när en journalist i SvT påpekar att det idag inte får göras drogtester på anställda på rent godtycke. 

Som parentes kan också nämnas att Skytte är bekymrad för att ”folk sitter framför datorn och onanerar”, vilket underförstått är ett svårt moralistiskt brott, en sorts folksjukdom som behöver bekämpas. Vilket århundrade är den mannen ifrån?

Jag får ont i magen av att denna person har så stort inflytande i samhället, dels som kolumnist i SvD, dels som kändis-supporter till Kristdemokraterna.

Med moralismens perverterade syn på hur saker förhåller sig till varandra, komer han till slutsatsen att

Och som morfar till tre flickebarn är jag naturligtvis helt för att arbetsgivarna skall kunna kolla dem som skall arbeta med de små änglarna.

Lagom till anställningsintervjun ska alltså inte bara CV, referenser och vidimerade betyg lämnas, utan även utdrag ur brottsregistret och blod- och vävnadsprover. Allt naturligtvis ”frivlligt” fram till dess att Skytte och hans gäng får igenom att alla arbetsgivare kan samköra uppgifter med PKU-registret (och FRA och …och …<fyll i godtyckligt databasnamn som skapats i ”Bodström-Ask-samhället”>)

Med hjälp av detta kan nu arbetsgivaren sortera bort alla som av godtyckliga skäl bedöms som olämpliga att arbeta. Detta är Skytte alltså ”helt för”. 

Så när vi nu som arbetsgivare har tillgång till allas brottsregister, varför då bara undanta brottstyper som för dagen är moraliskt förkastliga? Visar inte mäniskor med fortkörningsböter prov på dåligt omdöme? Dagis-fröknar tar väl ut barnen i trafiken ibland och har de ingen respekt för hastighetsgränser så har de säkert ett skadligt inflytande på barnen.

När vi nu får tillgång till vävnadsprover, så har vi också tillgång till statistik över hur troligt det är att en person i framtiden ska få vissa sjukdomar. Inte kan vi väl i kommunen anställa personer som riskerar bli sjuka eller dö före 65? Det skulle kunna bli jättedyrt för oss i sjuklön? Bort med dem. Förresten, varför tar vi inte bort alla med kroniska sjukdomar? Alla med muskelmassa under normen? 

Skytte är ”helt för” att skapa ett utsorteringssamhälle, baserat på rent godtycke. För godtycke är moralismens lag. 

Nå, låt oss anta att ett av Skyttes barnbarn (en av de s.k. änglarna)  själv vid något tillfälle i livet funderar på att jobba. Är Skytte då av åsikten att hon ska testas och registreras? Nja, det framgår inte av texten uttryckligen, men av benämningen ”änglarna” kan man nog sluta sig till att Skytte, som den über-mensch han är, kan avgöra vem som måste drogtestas, DNA-kontrolleras och övervakas. (Vilka individer som är potentiella  onanister, och därmed farliga för samhället, kan säkert Skytte också avgöra.)

Att det skulle vara någon av änglarna som behöver testas är mindre troligt. Det är alltid någon annan som ska utsättas för integritetskränkningen, eftersom det är någon annan som utgör hotet, som förtjänar det. Sådan är moralismen. Har du inget att dölja har du inget att frukta. Sådan är moralismen. Och människorna som lyder under den har alltid uppfattningen att de själva är de som bäst kan bedöma och döma andra.

 

Sedan tidigare undviker jag DN, både för tidningens ålderdomliga inställning till nya medier och för tidningens svaga skara av opinionsskribenter (Lisa Bjurwald, tex).

Snälla SvD, rensa bland era kolunister, innan ni går samma öde till mötes!

Civilkuragelagen – Lag byggd på moral?

Flera andra har pekat ut en del praktiska problem. Jag delar i stort DNs analys; En bra idé som blir en dålig lag. I övrig finns en del överdrifter åt båda hållen.

De flesta debattörer utgår från praktiska problem. ”Ska man ange sambon som kör bil utan bälte?” Men är inte det största problemet att man inför moral som lag?

Svenska lagar är ofta väldefinierade och tydliga. Man kan som lekman läsa en lag och i huvudsak förstå både vad som är tillåtet / förbjudet och konsekvensen av ett brott. En svensk lag är ofta konstruerad med ett avsnitt om vem/vad/när lagen gäller, ett avsnitt om lagens regler och typfall och ett avsnitt om effekter av brott mot lagen.

Om jag säger upp en person för att jag inte gillar att han är långhårig och lyssnar på hårdrock, är det ett brott mot Lagen om anställningsskydd (LAS) §7. Den långhårige kommer att hävda ett ogiltigförklarande med hjälp av LAS §34, och jag kommer att få betala skadestånd enligt LAS §38. I slutändan kan jag med hjälp av LAS §39 köpa mig fri från anställningen. (§39 är så detaljerad att jag redan från dag 1 kan räkna ut kostnaden för mitt lagbrott.)

Jag kan överblicka regler och konsekvenser.

 

Lag byggd på moral öppnar för godtycke, populism och häxprocesser. De flesta blir nog så moralistiska när någon annan begått ett misstag. ”Visst är det synd om honom att han får leva i rullstol, men den djävla idioten körde för fort så det är inte mer än rätt”.

Vi bedömer alltid att vi själva är bättre än snittet, lite klokare, gör saker lite mer rätt än andra. Vi har normalt ingen inre konflikt över att upprepa floskler om att ”farten dödar” och själva köra 140. Fartkameror, vägbulor, 30-skyltar behövs för att andra kör för fort. När vi själva kör för fort är det motiverat och OK.

Vad som är ett moraliskt korrekt beteende tenderar att förändras. Dels över tiden, dels under grupptryck. Homosexualitet har på några årtionden gått från djupt omoraliskt till accepterat. Att anlita svart arbetskraft är omoraliskt om du blir påkommen och omskriven (och sitter i regeringen), medan det är OK så länge medelsvensson får hjälp med en krånglande dator.

Om lagar bygger på moral går det inte att överblicka varken tillämpningen av lagen eller konsekvensen av att bryta mot den. Med moraliska lagar kan man inte utläsa de direkta reglerna av lagtexten, utan man måste börja med att göra tolkningar. Man måste resonera i termer ”hur kommer mitt handlande att se ut i en allmän debatt, under grupptryck, kanske i ljuset av en framtida oförutsägbar händelse”.

Ännu värre; Överallt skapas det nu ”bevismaterial” över hur vi handlar. Vi filmas när vi rör oss i stadskärnan, vi registreras när vi surfar, ringer, sms:ar. Vi är på väg mot ett samhälle där varje persons beteende kartläggs och analyseras. När vi ska dömas efter moral, kommer ”bevismaterial” över vårt beteende att bli avgörande. Med en katalog över dina vanor kan det göras troligt att du tänkte på ett visst sätt i en viss situation. Ett moraliskt brott sker i tanken, inte i handlingen. Det kan sluta i rena häxprocesser.

 

Tillbaka till den långhårige hårdrockaren. Efter uppsägningen går det inte så bra för honom. Han börjar kröka, flickvännen lämnar honom och till sist hamnar han i en depression och tar livet av sig.

En övervakningskamera har fångat mig med ett diaboliskt leende. När kvällstidningarna publicerar den bilden tillsammans med en undersökning som visar att jag har varit aktiv på forumet ”Död åt hårdrocken.nu” exploderar debatten i indignation. Jag döms till livstids fängelse. Ja, i alla fall om LAS var en moraliskt byggd lag.

Osannolikt? Absolut! Men om lagstiftningen är byggd på moral, måste man ta hänsyn till även de mest osannolika händelseförlopp, eftersom det inte finns någon fixerad regel att följa.

Lagar byggda på moral finns i andra länder, t.ex. Saudiarabien. Skulle man säga sharia-lag, skulle det bli folkstorm. Hur kan Kristdemokraterna få lägga ett förslag om moralisk lagstiftning i Sverige utan att hela havet stormar? 

Bry sig om andra? Javisst! Lagstifta om moral? Alridg.