Etikettarkiv: nysvenska

Den ynkligaste av pudlar

Ask påstår till TT att hon gör en pudel. Vad hon säger idag är att

Jag anser inte att rättsväsendet ska skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda. Regeringen planerar inget sådant förslag.

En viktig utgångspunkt för ett rättssamhälle är att alla ska betraktas som oskyldiga till dess motsatsen bevisats. Den som dömts och avtjänat sitt straff ska vara fri.

Det först stycket anger att regeringen inte har ett förslag om färgade kuvert från rättsväsendet. Det säger ingenting om Asks inställning i frågan eller om M som parti har ett sådant förslag som ännu inte är förhandlat i alliansen.Det säger ingenting om ifall någon annan myndighet ska skicka ut kuverten, eller om rättsväsendet på annat sätt, tex på webbplatser, ska hänga ut misstänkta.

Det andra stycket säger exakt det som många skribenter skrivit om under den senaste veckan. Men det säger ingenting om Asks inställning i frågan. Det finns inget subjekt i meningen. Varför säger hon inte vad hon eller regeringen anser? Varför är det bara en utgångspunkt?

Varför är allt detta ordklyveri så viktigt?

Därför att när man lyssnar på vad Ask säger på seminariet framgår det väldigt tydligt att hon talat ur hjärtat. Det är så här hon känner, det är det här som är hennes bakomliggande moral och drivkraft. Ja det är spontant, som Reinfeldt använder som bortförklaring, och det är just i spontaniteten hon avslöjar var hon faktiskt står. Så här resonerar hon med vänner och internt i partiet. Det här är det hon tycker, när hon inte har politikermasken på. Att det råkade bli allmänt känt är ett olycksfall i arbetet. ”Jag ångrar att jag uttryckte mig klumpigt” säger Ask nu. Den som har lyssnat på seminariet vet att hon tycker verkligen att man kan hänga ut, både dömda och misstänkta. Hon uttrycker inget ånger för ståndpunkten, utan enbart för att den kom fram så oförfalskat till allmänheten. Hon tycker verkligen fortfarande att skamstraff är bra,  men det kan man inte låta allmänheten veta, eftersom den är för dum för att förstå sitt eget bästa.

Har inte hennes pudel klarat upp någonting då? Nja. Kvar är hennes sammanblandningar av våldtäkt och sexköp. Kvar är hennes metod att lyfta fram irrelevanta exempel för att motivera bisarr lagstiftning. Det enda vi vet är att det inte finns ett färdigt förslag om färgade kuvert till misstänkta från rättsväsendet.

Ask ställer inte ens upp på intervju. Hon gör ett skriftlig uttalande på en webbsida och skickar en pressrelease till TT. Det är inte en pudel. Det är svagt, det är falskt. Det är en förolämpning.

Vad säger de andra partierna i regeringen? KD har ju redan bifallit idén, och något återtagande av det har inte kommit, och kommer inte att komma. FP fortsätter att vara mästare på nysvenska. Johan Persson säger att ”det är bra att hon tar tillbaka detta” trots att Ask inte har tagit tillbaka någonting.  Centern säger ingenting, som vanligt.

Röda berget har förresten en poäng kring ledarskap.

Annonser

Beaver-talk

Centerpartiets mest flitiga bäver gnager på med nya stolta idéer om vad som måste utlovas inför valet. Man får å ena sidan känna sig imponerad av envisheten och ihärdigheten från Maud Olofsson. Å andra sidan får man ständigt påminna sig om hur tomt och falskt allt är i sådana centerutspel.

Inför förra valet manifesterade Centern sin öppenhet, i ett långt dokument som kallades ”öppenhetsmanifest”. Dokumentet var dock lögn in i minsta stavelse och måste ha tagits fram av en helt fristående PR-byrå, som inte hade en aning om vad centerns ledning egentligen tycker. Värderingarna i ledning och i organisationen visade sig vara helt andra. Man hade tex inga svårigheter med försöka tysta demokratisk debatt genom att hota bloggare eller att utöva påtryckning på deras arbetsgivare.

Eller för att travestera en svensk kompositör (som f.ö. skyller sin bristande  intjäningsförmåga på tekniken):

”När Centern talar om frihet då går min gräns för vad jag pallar med,
då vänder sig min mage ut och in.”

Det är med kräkblandad glädje jag läser ditt uttalande om frihet och integritet;

Centerpartiet kommer fortsatt att vara kritiskt mot ny integritetskränkande lagstiftning …


Tack Maud för klargörande. Alla vi som förstår din nysvenska vet nu att Centerpartiet kommer att fortsätta precis som innan. Vi förstår att i alla meningar uttalade av centerns ledning ska ordet inte stoppas in. Bevisligen, Centern har inte hittills varit kritisk mot integritetskränkningar och Centern kommer inte fortsättningsvis att vara kritisk. Ask-Bodström-samhället ska införas in i peverterad detalj.

Men guess what? Även vi väljare kan leka inte-leken. Vi är jättemånga som kommer att rösta på centern – not.

Lottning

Från Emma på opassande ser jag att det nu verkar ha nått fram till gammelmedia att lottningen i Pirate Bay målet inte verkar stämma. Enligt SR påstår Cecilia Klerbo, chefsrådman på Stockholms tingsrätt dock att lottning skett. 

Jodå. Lottning har nog skett. MEN

vid tillfället för lottningen verkar det bara ha funnits en (1)  domare att lotta mellan, varför lotten utföll med 100% sannolikhet på Thomas Norström. Nedanstående citat kommer från en tjänsteman på tingsrätten:

”Målet lottades först till en rotel på avdelningen (inte Tomas rotel) men den 1 april 2007 omorganiserades tingsrätten och målet kom i samband med det att lottas till den enhet som Tomas Norström är indelad på. När målet planerades var Tomas den ende ordinarie domaren på enheten, den andra ordinarie domaren var då tillförordnad chefsrådman på avdelningen och övriga domare på enheten var fiskalen och en tillförordnad före detta rådman. Eftersom målet var av den kalibern som det var blev det den ordinarie domaren på enheten som tilldelades det.”

 

Alltså verkar det som Cecilia Klerbo är, medvetet eller omedvetet, mycket vårdslös med sanningen. Att säga att lottning har skett ger bilden av att det funnits möjlighet att någon annan kunde ha dömt målet. Det är grovt vilseledande. Om uttalandet är medvetet, är detta s.k. nysvenska i klass med regeringens språkbruk. Oanständigt, och förödande för förtroendet för domstolen.