Etikettarkiv: Regeringen

Den ynkligaste av pudlar

Ask påstår till TT att hon gör en pudel. Vad hon säger idag är att

Jag anser inte att rättsväsendet ska skicka kuvert med särskilda färger till vare sig misstänkta eller dömda. Regeringen planerar inget sådant förslag.

En viktig utgångspunkt för ett rättssamhälle är att alla ska betraktas som oskyldiga till dess motsatsen bevisats. Den som dömts och avtjänat sitt straff ska vara fri.

Det först stycket anger att regeringen inte har ett förslag om färgade kuvert från rättsväsendet. Det säger ingenting om Asks inställning i frågan eller om M som parti har ett sådant förslag som ännu inte är förhandlat i alliansen.Det säger ingenting om ifall någon annan myndighet ska skicka ut kuverten, eller om rättsväsendet på annat sätt, tex på webbplatser, ska hänga ut misstänkta.

Det andra stycket säger exakt det som många skribenter skrivit om under den senaste veckan. Men det säger ingenting om Asks inställning i frågan. Det finns inget subjekt i meningen. Varför säger hon inte vad hon eller regeringen anser? Varför är det bara en utgångspunkt?

Varför är allt detta ordklyveri så viktigt?

Därför att när man lyssnar på vad Ask säger på seminariet framgår det väldigt tydligt att hon talat ur hjärtat. Det är så här hon känner, det är det här som är hennes bakomliggande moral och drivkraft. Ja det är spontant, som Reinfeldt använder som bortförklaring, och det är just i spontaniteten hon avslöjar var hon faktiskt står. Så här resonerar hon med vänner och internt i partiet. Det här är det hon tycker, när hon inte har politikermasken på. Att det råkade bli allmänt känt är ett olycksfall i arbetet. ”Jag ångrar att jag uttryckte mig klumpigt” säger Ask nu. Den som har lyssnat på seminariet vet att hon tycker verkligen att man kan hänga ut, både dömda och misstänkta. Hon uttrycker inget ånger för ståndpunkten, utan enbart för att den kom fram så oförfalskat till allmänheten. Hon tycker verkligen fortfarande att skamstraff är bra,  men det kan man inte låta allmänheten veta, eftersom den är för dum för att förstå sitt eget bästa.

Har inte hennes pudel klarat upp någonting då? Nja. Kvar är hennes sammanblandningar av våldtäkt och sexköp. Kvar är hennes metod att lyfta fram irrelevanta exempel för att motivera bisarr lagstiftning. Det enda vi vet är att det inte finns ett färdigt förslag om färgade kuvert till misstänkta från rättsväsendet.

Ask ställer inte ens upp på intervju. Hon gör ett skriftlig uttalande på en webbsida och skickar en pressrelease till TT. Det är inte en pudel. Det är svagt, det är falskt. Det är en förolämpning.

Vad säger de andra partierna i regeringen? KD har ju redan bifallit idén, och något återtagande av det har inte kommit, och kommer inte att komma. FP fortsätter att vara mästare på nysvenska. Johan Persson säger att ”det är bra att hon tar tillbaka detta” trots att Ask inte har tagit tillbaka någonting.  Centern säger ingenting, som vanligt.

Röda berget har förresten en poäng kring ledarskap.

Annonser

Varje idioti ska kosta en mandatperiod

Efter att ha hjälp alliansen till makten 2006 som friviligarbetare, och därefter blivit totalt gumpfuckad på varje uns av liberalt inslag i politiken lovade jag mig själv dyrt och heligt att varje totalitärt, repressivt, ”eliten-vet-bäst-förslag” skulle rendera alliansen en mandatperiods karens.

Karensen fungerar såhär: Eftersom jag har röstat borgerligt sedan 80-talet, några gånger enbart för att alternativet varit värre, har jag nu infört karens på när jag tidigast kan ens överväga att rösta borgerligt igen. Eftersom borgerliga partier är i karens, är dessa hästar strukna redan från start och jag har kvar bara ett fåtal partier att utvärdera inför ett val.

FRA-lagen och det ledarskap Reinfeldt utövade för att få igenom den, var ett solklart övertramp och därmed karens. Sålunda skjöts avstämningspunkten fram till 2014, när jag tidigast kan tänka mig att rösta borgerligt. Reinfeldt och gänget är alltså nobody för mig fram till valet 2014. Talk to the hand!

Bredvilligheten att införa datalagringsdirektivet, istället för att stå upp för det som är rätt, ta böterna och tvinga fram en tuff diskussion om all dynga som sossarna kan påtvinga en borgerlig regering genom att gå via eu, är uselt politiskt ledarskap. Det är pragmatism över allt som är förnuftigt och rätt. Pragmatism om frågor av sådan kaliber går fet-bort. 4 år till i karens; 2018 är det år jag tidigast ens funderar på att rösta på er igen.

Och nu, en justitieminister som argumenterar för att införa bestraffning innan domslut finns.  Att att frångå principen om att man är oskyldig tills man dömts. Nej, det är värre än bestraffning, det är metoder som uthängning och misstänkliggörande som aldrig går att tvätta bort, oavsett om det var sant eller ej. Det är samma metoder som användes i Stalins Sovjet, där människor avrättades med enda motiveringen att ”den enda anledningen till att skördarna inte är så rikliga som 5-årsplanen säger, är att det finns sabotörer, folkfiender, i jordbruket”. I sovjet dödades miljoner, för att den politiska ledningen hade lite ”vilda idéer”. Om Ask så hade varit hög som ett hus efter 3 veckors oavbrutet meth-knarkande när hon kom på detta, så är det iallafall så illa att en justitieminister kan tänka i banor som frångår rätsstatens principer.

Det är lätt 4 år till i karens, och jag lovar härmed att inte ens fundera på att rösta på något av de partier som sitter vid makten i dag före 2022.

Det här är en så stor idioti att jag funderar på att bestraffa den med 8 års karens. Men eftersom jag vill hålla mig till uppsatta regler, gör jag istället så att jag lägger till följande till löftet: Jag ska under karenstiden också aktivt motarbeta denna regering. Alltså, jag kommer nu att använda allt mitt inflytande på andra röstberättigade människor till att sänka moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna och centerpartiet minst intill valet 2022. Jag kommer att i varje tillfälle där jag kan vara en ”pratare” se till att jag är en pratare mot dessa 4 partier. Långt efter att Ask förflyttats till guldkantat liv som landshövding kommer jag att hålla liv i minnena av justitieminstern som ville avskaffa rättsstatens princip om oskyldiga.

I krig

Den moderatledda regeringen har upenbarligen lett Sverige in i ett nytt krig. Nej, inte den vanliga typen med döda soldater på slagfältet, utan på nätet. Carl Bildt uttalar sig i sr.se och meddelar att Sverige nu aktivt utsätts för cyberattacker.

Detta är motivet till att han nu flaggar upp för ”ökade satsningar” och ”svenskt försvar av friheten”. Han säger dock ingenstans något om att

  • Sverige byggt upp egna styrkor för cyberkrigföring (FRA-kontrollerade botnets)
  • Sverige har, via FRA, utfört cyberattacker och intrång
  • Sverige har skaffat en av världens största kapaciteter att lyssna och avkryptera internettrafik
  • Sverige har legaliserat avlyssningen av datatrafik genom landet, vilket i stor utsträckning drabbar länder öster om oss
  • Sverige har sålt uppgifter om, främst länder öster om oss, till USA m.fl.

Sverige har alltså under en tid varit mycket aktivt inom cyberkrigföring och mycket provocerande mot andra länder, främst öster om oss. Det kan knappast vara förvånande att Sverige nu får smaka på en del av detta självt. Med Bildts logik, som är det samma som krigets logik, är detta bara ett motiv till att ytterligare öka Sveriges insatser i ”försvaret av friheten”.

Frihetliga ställningstaganden

Kan inte känna något annat är förrakt när Carl Bildt skriver på SvD att friheten på nätet ska försvaras. Visst, ansatsen är korrekt. Sverige har ett särskilt ansvar för att driva frihetsfrågor på nätet i internationella forum. Men det är magstarkt när Carl Bildt är en del av den regering som med berått mod infört ett totalitärt övervakningssystem av all nätverkstrafik som passerar sveriges fysiska territorium. Bildt & co har valt att anse att någon brevhemlighet inte ska kunna finnas på internet. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Sverige genomför, precis som t.ex. Kina och Iran som Bild nämner, filtrering av information på internet. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Vi står inför hot om att den privatpublicistiska revolutionen ska kontrolleras och styras av de traditionella makthavarna. Är det ett frihetligt ställningstagande?

Carl Bildt skriver vackra ord om frihet, men saknar trovärdighet. Var fanns hans röst tidigare under mandatperioden om friheten? Varför måste du vänta till 2010 ”med att ge dessa frågor särskild prioritet”? Förakt är ordet.

Joförresten, jag känner en sak till; Ånger. Ånger att jag flera gånger röstat på moderaterna. Jag lovar, det ska inte upprepas.

Ideologi

Thomas Gür skriver kolumn i SvD idag, och menar att den borgerliga regeringen har tappat sin ideologi. tappat och tappat, men kanske till och med med har gjort det med flit. Gür tar sin utgångspunkt i beslutet att politisera det statliga ägandet, dvs att använda sina styrelseposter till att verka för bonus-stopp. Läsvärt.

På ett sätt är det inte helt svårt att se varför man gjorde så. Att prata om att man ogillar bonusar, samtidigt som ens egna representanter sitter och röstar igenom desamma, är liksom inte helt perfekt. Man öppnar för kritik.

Och det är då som det är så bra att veta varför man är för eller emot något. Det stavas ideologi. När man kommer till okänt land, som man ofta gör i politik, är det klokt att komma ihåg varför man startade resan. Men för regeringen gäller numera pragmatism. Det spelar ingen roll vad vi bestämmer, så länge det är vi som bestämmer, verkar vara mantrat. Gür listar:

När det gäller näringspolitik, skatter, företagarfrågor och arbetsmarknadspolitik finns det en övergripande idé hos den borgerliga regeringens ansvariga ministrar att det inte ska vara värderingar som styr, utan en pragmatisk linje om effektivitet.

Låt mig fylla på listan över områden som styrs av pragmatism i dag i den svenska besluts-eliten;

Frihet och grundlag – Det är praktiskt och bra att låta en myndighet avlyssna, lagra och bearbeta all data-trafik, istället för att göra besvärliga arrangemang för att skydda medborgarens integritet och försöka bevara brevhemligheten, meddelarfriheten. 

Utrikespolitik – Det är praktiskt och bra att låta advokater beställa lagstiftning som uppfyller främmande makts önskan om skydd mot konkurrens, istället för att ta en strid för svenska rättsprinciper.

Rättskipning – Det är praktiskt och bra att låta domare och målsägande tillsammans skaffa ”utbildning” och föra diskussioner om rättstillämpning bakom lyckta dörrar i föreningar, istället för att låta varje mål prövas öppet i rätten.

 

Det som kanske regeringen missförstått är att många röstar efter ideologi, inte efter valfläsk. Vi vet att kartan ritas om under mandatperioden. Vi vet att själva vallöftet om x kronor i fickan kan i verkligheten bli något helt annat. Vi röstar i alla fall, eftersom vi sympatiserar med ideologin bakom.  För att vi tror att den valda regeringen kommer att använda ideologin till att besvara framtidens frågor med. När regeringen tappar ideologin, eller byter bort den mot någon annans, så snuvas vi på det förväntade resultatet.

Det är klockrent det som Jardenberg skriver. Det spelar ingen roll med en höger eller vänster-regering. Ingen av dem kommer att sabba Sverige i någon större utsträckning än den andra. Däremot är det en otroligt viktig signal att det finns frågor som som är av synnerligen stor vikt för Sverige och att det nu finns en politisk rörelse, Piratpartiet, som driver de frågorna.

FRA: 15 punkter för integritet. Jaha.

Vågar man hoppas? skriver Sanna Rayman på SvDs ledarblogg med anledning av förändringarna i FRA-lagen (Politikerbloggen listar tilläggen).

Tja. Vad ska man säga. Jo, jag håller med Sanna att tilläggen verkar bra, speciellt domstolsprövningen och att regleringen flyttas från förordningar till lag.

Det blir också lite svårare att komma åt FRA-shoppen, eftersom myndigheter och andra ”kunder” nu måste gå via regeringen eller försvaret. Men kom ihåg att, som sagts tidigare bl.a. av Bildt; Det är inte FRA som står för alla utbyten av FRA-informationen. Det betyder att andra svenska myndigheter har redan tidigare kunnat ”vidaresälja inköpta FRA-varor” efter egna behov, utan FRAs inblandning. Ingenting säger att den principen försvinner. Så FRA-shoppen är inte stängd, men skyltfönstret har blivit lite mindre.

Jaha. Då har vi alltså 15 tillägg som ska skydda personlig integritet. Det är väl bra?

Men den kvardröjande känslan är bara tomhet. Min regering är inte att lita på. Tolgfors har, utan att blinka, stirrat rakt in i kameran och sagt osanningar. Statsministern har helt obegripligen gjort frågan till en kabinettsfråga och drivit regeringen mot stupet. En politisk ledning som för några månader sedan satsade all sin marknadsföring på att övertyga om att FRA-lagen var perfekt, därefter lägger locket på och ignorerar sina egna partimedlemmar, har nu ”lärt sig att lyssna”?

Ändringarna som föreslås nu borde ha funnits med i ursprungsförlaget, utan att vi kärnväljare gjorde uppror. Varför måste vi gå ut på gator och torg i protestaktioner för att ni ska försvara grundläggande ideologiska värden? Vad är det vi har röstat på, egentligen?

Regeringen: Dålig taktik. Igen.

Det bärande elementet i regeringens media-taktik när det gäller att hantera kritik är att inte bemöta den. Jag har haft det på känn ett längre tag, men nu läcker det ut mer och mer från insidan. 

Ignorera frågorna bara, svara ingenting, och om ni verkligen måste svara, så svara något tekniskt. (Fredrik Reinfeldt)

Hur rådgivarna bakom Reinfeldt tänker är inte så svårt att gissa. ”Har man inget bra att säga, är det bäst att vara tyst”. Men problemet är att skutan läcker. Visst, i vissa lägen kan man ignorera ett problem till dess att media tröttnar och därmed klara sig undan, men vara-tyst-taktiken blir bara patetisk när den avslöjas på det här sättet. 

Ju längre Reinfeldt väntar med att desarmera FRA-frågan, desto sämre dager kommer han och regeringen att stå i. För just nu är det chicken-race mellan Fredrik Reinfeldt och Birgitta Ohlsson. Och det är inte Fredrik som har de bästa oddsen.